Renovering av ladan

Ett omfattande renoveringsarbete av ladan, där Hus till hus har butik och lager, är påbörjat. En förhoppning är att föreningen till hösten kan komma in i nyrenoverade lokaler som anpassas till återbruksverksamheten.