ÅTERBRUK
Hus till Hus i samverkan med föreningen utvecklar mottagning, upparbetning och försäljning  av återbruksmaterial. Ett omfattande renoveringsarbete pågår i Hus till Hus lada, där en del av ladan kommer att disponeras av föreningens återbruksverksamhet.  De nya lokalerna kommer att var betydligt bättre anpassade för verksamheten.