Arbetsinriktad rehabilitering

Nolbygårds intresseförening har sin bas på "Hållplats Nolbygård", en äldre lantgård i naturnära miljöca 2 km från Alingsås centrum. Föreningen har en tydlig miljöprofil med visioner om hållbar utveckling som sin ledstjärna.  Föreningen bildades 2002 och har sedan starten haft överenskommelse med arbetsförmedlingen i Alingsås kommun i syfte att erbjuda meningsfull sysselsättning och arbetsträningsplatser.

På platsen finns idag flera företag med en tydlig miljöprofil. Här finns företag som arbetar med återvinning/återbruk av byggmaterial, rekvisita/retro produkter till filmindustrin, redovisning/bokföring, eko kafé & eko bageri, samt en sömnad och designföretag av ekologisk material.

Föreningen erbjuder deltagare i den egna verksamheten att arbeta i trädgård, snickeri, rekvisitaförråd för film och TV-inspelningar, rekonditionering och renovering av återbruksmaterial och i olika projekt. Föreningen samverkar med samtliga företag på platsen och kan därmed erbjuda deltagare sysselsättning utöver den egna. 

Föreningen  samverkar med övriga företag/verksamheter och är en part för att utveckla Hållplats Nolbygård till en plats där socialt - ekonomisk och ekologisk hållbaret är en ledstjärna för nya etableringar av företag och verksamhet.

Under de år föreningen varit verksam har personer inom ramen för sysselsättning också fått anställningar i de företag som finns på plats eller i det nätverk av företag som har byggts upp. Hållplats Nolbygård är idag en välkänd träffpunkt och ett populärt utflyktsmål i Alingsås Kommun.

Den enskilde medverkar frivilligt i verksamheten. Deltagandet sker efter förmåga för att bryta isolering, strukturera upp sin dag, utföra meningsfulla arbetsuppgifter, gemenskap med andra och stärka sin egen självkänsla. I fokus står det friska och förmågan hos den enskilde.

Med den helhetssynen som föreningen och övriga verksamheter på platsen vilar på, bidrar verksamheten till att förbättra förutsättningarna för personerna inom flera områden.

Nolbygårds Intresseförening erbjuder stöd, gemenskap, daglig verksamhet med syfte att förbereda den enskilde för anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Nolbygårds Intresseförening är organiserad som en ideell förening med allmännytta och inte vinstintresse som sin främsta drivkraft. Verksamheten bedrivs kl 08:00–16:00 måndag till fredag.