Nolbygårds historia

Nolbygård bildades 1897 av Johan Olsson och hans bror genom köp av flera torpställen från Nolhaga egendom. Drängstugan, idag garage, byggdes 1907. Mangårdsbyggnaden, där bland annat NGI och kaféet finns i dag, uppfördes 1911 och 1930 byggdes rättarbostaden som nu är privatbostad. Den nuvarande ladan och ladugården uppfördes 1933 efter att den gamla brunnit ner.

1971 köpte Alingsås kommun Nolbygård för framtida exploatering. Fram till 90-talet hade olika föreningar sin bas på gården, framför allt i mangårdsbyggnaden.

Hus till hus hyrde Nolbygård av kommunen 1999 och köpte 2006 mangårdsbyggnaden och ladan med tillhörande mark. Under 2000-talet har verksamheten på Hållplats Nolbygård vuxit med Nolbygårds intresseförening och företag som har etablerat sig på platsen.

Byggnader på Nolbygård då och nu

Foton från mitten av 1900-talet

Flygfoto
Lantbruksarbetare framför ladan
Foto taget från grinden mot den gamla landsvägen som gick där rälsbussen står idag
Mangårdsbyggnaden
Pumphuset som fortfarande används och drängstugan som idag är garage.