Marknader---> Marknadsvillkor

Marknadsvillkor:

Ordningsföreskrifter och villkor för utställare:

Säljplatsen:

1. Vi erbjuder tre typer av säljplatser:

  • Hel marknadsbod
  • Halv marknadsbod
  • Utomhusplats/bakluckeförsäljning 3x3 m. (medtag eget bord/tält)
Läs mer om de olika säljplatserna under prislista/säljplatser

2. Alla typer av varor/aktiviteter/tjänster skall vara godkända av Nolbygårds intresseförening.
Nolbygårds intresseförening godkänner produkter och varor som överrensstämmer med vår inriktning. 

3. Anvisad säljplats gäller. Överenskommelsen får ej överskridas. Observera att förbetalda fasta säljplatser skall utnyttjas vid samtliga tillfällen som bokats. Om marknadsdeltagaren får slut på varor eller av annan anledning inte kan upprätthålla sin närvaro på platsen i enlighet med angiven dag i anmälan, skall marknadssamordnaren underrättas. 

4. Försäljning av kaffe på marknadsområdet är förbehållet arrangören. 

Fordon:

5. Fordon på området (för leverans och uppackning till säljplatsen) är endast tillåtet före- och efter marknades öppettider. Arrangören förbehåller sig rätten att styra upp logistiken både före- och efter marknaden med tanke på det begränsade utrymme vi har till förfogande. Samt för att underlätta nedpackning och minimera risken för olyckor.

6. Obs! Det bilfria området är en mycket viktig del av upplevelsen för besökaren. Arrangören ombesörjer hänvisning till anvisade parkeringsplatser. 

Sophantering och miljö:

7. Marknaderna strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt. ​Varje utställare tar med sig sitt eget avfall efter marknadens avslut.
 
8. Plastbestick får inte längre förekomma vid försäljning och servering. De bestick som erbjuds ska vara av miljövänligt material såsom trä eller bambu. 

Gasol:

9. Användning av gasol behöver anmälas av dig som försäljare till Räddningstjänsten Alingsås/Vårgårda. Kom ihåg att anmälan ska göras minst 14 dagar innan hanteringens början. Obs: Det krävs enbart tillstånd för volymer större än 60 L gas (motsvarande 2 x PL11-flaskor). Vid ytterligare frågor kontakta Räddningstjänsten: 0322-61 61 63.

* Marknadens öppettider skall respekteras!