Marknader---> För Utställare

INTRESSEANMÄLAN JULMARKNAD 2024

(Anmälan öppnar under våren 2024)Sedan 2019 genomförs marknaderna med Nolbygårds intresseförening som huvudman. Nolbygårds marknader genomsyras av småskalighet med inriktning på närtillverkad mat, hantverk och kläder med ekologiska förtecken. Marknadsvillkoren är till för att säkerställa kvaliteten. Alla vi som arbetar och deltar på marknaden brinner för vårt hantverk och vår marknad.
Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för marknaden och för Nolbygårds marknaders fortlevnad. Läs därför noga igenom marknadsvillkoren* nedan för att se vad som förväntas av dig som marknadsutställare. Arrangören förbehåller rätten att välja de marknadsutställare som passar in i vårt koncept. Tänk på att fylla i din intresseanmälan grundligt och uppriktigt så att vi kan stödja och hjälpa dig på bästa sätt.

Varmt välkomna till Nolbygårds marknader 2024!-*Marknadsvillkor
-Priser/säljplatser

INTRESSEANMÄLAN JULMARKNAD 2024