occupational rehabilitation

  • Focus on the good parts of the individual's health
  • Participation according to one's own possibilities
  • A wide range of meaningful tasks
  • A goal of returning to work
  • Social, economic and ecological sustainability as a basis

News (in Swedish)

2018 > 01

Ett omfattande renoveringsarbete av ladan, där Hus till hus har butik och lager, är påbörjat. En förhoppning är att föreningen till hösten kan komma in i nyrenoverade lokaler som anpassas till återbruksverksamheten.

Läs hela inlägget »

Ny överenskommelse med arbetsförmedlingen om arbetstränings- och sysselsättningsplatser är klar för 2018.

Läs hela inlägget »

Socialstyrelsen har den 8 januari 2018 beviljat medel för en handledartjänst under 2018.

Läs hela inlägget »

News archive

follow us on facebook