Hem---> Nolbygårds historia

Om Nolbygård - lite historia

Tidigt 1900-tal

År 1897 köpte Johan Olsson och hans bror ett antal fristående torp av dåvarande Nolhaga egendom. Dessa byggnader blev då tillsammans Nolbygård. Under åren har flera nya byggnader tillkommit. Drängstugan som idag är garage byggdes år 1907. Själva cafébyggnaden, dåvarande Mangårdsbyggnaden, uppfördes år 1911 och något senare, år 1930, byggdes Rättarbostaden som nu är privatbostad. Ladan som nu inrymmer Hus till hus, blev återuppbyggd 1933 efter att den gamla brunnit ner.
 

1900-talets senare hälft

År 1971 köpte Alingsås kommun hela Nolbygård och fram till 1990-talet var gården en bas för olika föreningar. Dessa höll främst till i Mangårdsbyggnaden (nuvarande cafébyggnaden). År 1999 började verksamheten Hus till hus hyra hela Nolbygård av kommunen och 2006 köpte Hus till hus Nolbygård av kommunen.

2000-talet

Under 2000-talet har verksamheten utökats med Nolbygårds intresseförening och andra företag som har etablerat sig på gården. Idag finns på platsen bland annat Nolbygårds ekokafé och bageri, Hus till hus och Petras redovisning.