ODLING - NOLBYGÅRD.
Föreningen har med deltagare sedan starten 2014 utvecklat odlingsverksamheten. Vår ambition är att ta nya steg de kommande åren. Målsättningen är att all odling är lokalproducerad ekologisk odling.
Här kan du följa utvecklingen!
loading...