MODELLBYGGE – NOLBYGÅRD SKALA 1:87
Föreningen har tillsammans med deltagare byggt en modell över Hållplats Nolbygård.
Syftet med modellen är att få en tydligare bild av de olika verksamheter som finns på platsen men även synligöra visionerna för platsen de kommande åren!
Modellen är klar och är placerad i rälsbussen där den är en del av rälsbussmuseumet som stod färdigt till midsommar 2018.
loading...