Exempel på tidigare projekt

MODELLEN
2016 stod en modell av Nolbygård färdig efter tre års arbete av drygt tio deltagare i NGI:s verksamhet. Både byggnader och marken med nivåskillnader är utskrivna med 3D-skrivare i skala 1:87. Träd och växter är gjorda på naturtroget sätt av deltagare som gått kurs för att lära sig det. Idag är modellen utställd i rälsbussmuseet.


 

RÄLSBUSSEN
2012 ankom rälsbussen Ylva (Y7 1182) till Hållplats Nolbygård. Den har renoverats i olika etapper genom samarbete mellan kaféet, Hus till hus och deltagare i NGI:s verksamhet. I ena delen av vagnen kan kafégäster sitta där och fika och i den andra  delen av vagnen finns ett rälsbussmuseum. 2018 är ett bemärkelseår då vagnen fyller 60, den döps till Ylva och rälsbussmuseet invigs.

ÅTERBRUK OCH ÅTERBRUKSSÖMNAD
2015–2017 medverkade Hus till hus och NGI i Alingsås kommuns projekt Återbruket på Bälinge återvinningscentral. Därifrån finns det stora mängder prylar som kan lagas, förädlas och återbrukas på olika sätt.

I samverkan med Vinden secondhand, PMU, hade NGI även en sömnadsverksamhet under våren 2017. Bland annat klädde en
deltagare om stolar i kaféet.

FOLDER
En deltagare som arbetstränade med adminstration 2018 gjorde om föreningens webbsidor och framställde en ny folder om NGI:s arbetsinriktade rehabilitering.