Marknader

Deltagarna i NGI:s verksamhet är involverade i arbetet inför och under de marknader som återkommer årligen. Dels vår-, höst- och julmarknader som samtliga verksamheter på Hållplats Nolbygård driver tillsammans, dels Nolbygårds matmarknad på lördagar under sommaren som drivs som ett Leaderprojekt med EU-finansiering.

Utemiljön piffas till och det bereds plats för utställare och försäljare av mat och hantverk. Några av NGI-deltagarna grillar alltid korv som ett komplement till utbudet i kaféet. Allt som säljs är ekologiskt, återbrukat, egenproducerat och/eller lokalproducerat. NGI verkar för social nytta och grön ekonomi och marknaderna är viktigt led i det.