Arbetsträning---> Vad är det och för vem?

Arbetsträning hos oss på Nolbygård

För vem?

De som arbetstränar på Nolbygård kommer ofta från en längre tid av sjukdom eller av andra orsaker lång frånvaro från arbetsmarknaden. Hos oss kan de, i lugnt tempo, utöka sin kapacitet för att närma sig arbetsmarknaden. Processen är individuell och anpassas efter individens behov, förmågor och intressen.

Vägen till oss går oftast genom kontakter med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Generellt arbetstränar personer hos oss under drygt ett år, och trappar upp sin omfattning i tid och ansvar under hela processen. Vi håller månatliga uppföljningsmöten för att stämma av hur arbetet går och hur vi kan komma framåt på bästa sätt.

Arbetsträningen sker i dialog med handläggare på Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Arbetsuppgifterna är meningsfulla, kopplade till verklig nytta på platsen och uppskattas av såväl besökare som våra samarbetspartners på gården.  

Vad vi erbjuder:

Salutogent och individanpassat

Nolbygårds intresseförening har lång erfarenhet av att ta emot personer för arbetsträning. Vi arbetar individanpassat och tar till vara på varje persons egna kunskaper och förmågor. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och tar till vara på det som fungerar och bygger vidare på det.

Individuell daglig handledning

Varje deltagare har en egen handledare och tillsammans gör man upp en individuell plan för arbetsuppgifter och dagliga rutiner. Daglig handledning och utformning av arbetsuppgifter är en självklarhet och vi anpassar uppgifterna utifrån varje individs dagsform. Om man behöver gå undan och vila under dagen så finns det ett vilorum och även vackra omgivningar att ta en promenad i. Nolbygård är en social plats och den som kommer hit för arbetsträning får räkna med att ingå i en gemenskap, även om man såklart alltid själv väljer hur social man är.

Gemensamma aktiviteter

Nästan varje dag sker någon form av gemensam aktivitet för de som arbetstränar, till exempel meditation, promenad eller någon annan gruppaktivitet. Det är givetvis valfritt att delta. 

Frukost

Varje morgon serveras gemensam frukost kl 9.30. För de som jobbar längre dagar finns det även möjlighet att ha med sig egen lunch och värma. Ibland finns det även möjlighet att få lunch om det blivit soppa över från köket dagen innan.

Naturnära

Nolbygård ligger naturnära och är enligt många tidigare deltagare en väldigt bra plats för återhämtning och rehabilitering.

Tillgänglighet

Har du någon form av rörelsehinder eller begränsning fysiskt så bör du vara medveten om att många av våra utrymmen på Nolbygård har trappor och grusgångar.

Vi kan då istället erbjuda plats på snickeriet med fönsterrenovering, som är beläget i en bättre anpassad lokal centralt i Alingsås.

Vi erbjuder plats inom följande verksamheter: