Överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Ny överenskommelse med arbetsförmedlingen om arbetstränings- och sysselsättningsplatser är klar för 2018.